Thông tin trường đã được xác thực

HVA-Học viện âm nhạc Huế

HVA-Học viện âm nhạc Huế

Địa chỉ: Số 01 Lê Lợi – Thành phố Huế

Website chính: hocvienamnhachue.edu.vn/vi/

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: (84-234) 3819852

Fax: (84-234) 3819852

Email: [email protected]