Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Học viện âm nhạc Huế HVA

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Mã trường HVA

Thông tin thêm

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Âm nhạc học 7210201
Sáng tác âm nhạc 7210203
Thanh nhạc 7210205
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 7210207
Piano 7210208
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 7210210
 Nội dung khác liên quan xem tại 
 
https://hocvienamnhachue.edu.vn/vi/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022/

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://hocvienamnhachue.edu.vn/vi/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022/

HVA-Học viện âm nhạc Huế

Địa chỉ: Số 01 Lê Lợi – Thành phố Huế

Website chính: hocvienamnhachue.edu.vn/vi/

Liên lạc: Điện thoại: (84-234) 3819852

Fax: (84-234) 3819852

Email: vanphonghocvien@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HVA-Học viện âm nhạc Huế

Tin cùng trường