Thông tin trường đã được xác thực

YQH DYH - HỌC VIỆN QUÂN Y

YQH DYH - HỌC VIỆN QUÂN Y

Địa chỉ: Số 160, Phùng Hưng, Phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Website chính: hocvienquany.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: - Điện thoại: 069 566204; 02436880412.
- Email: tuyensinhhvqy@vmmu.edu.vn.