Thông tin trường đã được xác thực

HTT - Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội

Website chính: www.htt.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 0433630245
Email: [email protected]