Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội - HTT

Thông tin tuyển sinh Năm 2017

Mã trường HTT

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều Dưỡng6720501300
Công nghệ kỹ thuật xây dựng6510103400
Xây dựng cầu đường bộ658020535
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc6510101100
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử6510303300
Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh6520255150
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông651031235
Điện dân dụng652022635
Điện công nghiệp652022735
Công nghệ thông tin6480201150
Kế toán6340301300
Tài chính – Ngân hàng6340202150
Quản trị kinh doanh6340114150
Việt Nam học6220103100
Quản trị khách sạn681020135
Công tác xã hội6760101150
Dịch vụ pháp lý6380201130
Dược6720201700
Kỹ thuật chế biến món ăn6810207150

Các ngành và thông tin tuyển sinh

HTT - Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội

Website chính: www.htt.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0433630245
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
HTT - Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tin cùng trường