Thông tin trường đã được xác thực

TCD1912 - TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Khúc Xuyên - TP Bắc Ninh

Website chính: ytetrunguong.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 02416282181
Email: [email protected]