Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG - TCD1912

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường TCD1912

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Dược sĩ42720401300
Y sỹ5720101100
Điều dưỡng572030150
Hộ sinh572030350
Y sỹ y học cổ truyền572010250

Tin cùng trường