Thông tin trường đã được xác thực

C56 - Trường Cao đẳng Bến Tre

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Website chính: cdbt.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: (0275).3822325