Thông tin trường đã được xác thực

CDD5002 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 259, Thiên Hộ Dương, P. Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp

Website chính: www.dtcc.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0673 851274 - 851523
Email: cdcddt@dtcc.edu.vn