Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp (D50)

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường D50

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ thực phẩm6540103140
Kế toán6340301140
Công nghệ thông tin648020170
Nuôi trồng thuỷ sản662030370
Dịch vụ thú y6640201105
Quản trị kinh doanh634011470
Bảo vệ thực vật6620116140
Chăn nuôi662011970
Khoa học cây trồng662010970

CDD5002 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 259, Thiên Hộ Dương, P. Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp

Website chính: www.dtcc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0673 851274 - 851523
Email: cdcddt@dtcc.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDD5002 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

Tin cùng trường