Thông tin trường đã được xác thực

CDT1601 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

Địa chỉ: Số 1, Phố Chùa Cấm, Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Website chính: http://www.pci.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: (0211) 3 511 836
Email: caodangcnpy@pci.edu.vn