Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên - CDT1601

Thông tin tuyển sinh Năm 2017

Mã trường CDT1601

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ kỹ thuật cơ khí6510201250
Điện công nghiệp652022780
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông651031240
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa651030540
Công nghệ ô tô651021650
Kế toán doanh nghiệp634030230
Tin học ứng dụng648020540
Cắt gọt kim loại652012150
Hàn652012350
Công nghệ kỹ thuật xây dựng651010340
Truyền thông và mạng máy tính648010430
Điện tử công nghiệp652022540
Điện tử dân dụng652022435

Các ngành và thông tin tuyển sinh

CDT1601 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

Địa chỉ: Số 1, Phố Chùa Cấm, Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Website chính: http://www.pci.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (0211) 3 511 836
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDT1601 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

Tin cùng trường