Thông tin trường đã được xác thực

CKZ - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

Địa chỉ: 39 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Website chính: www.ktktld.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0633822573
Email: ktktlamdong.lamdong@moet.edu.vn