Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng - CKZ

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CKZ

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ thực phẩm5540103100
Công nghệ sinh học5420202100
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)5480202100
Điện công nghiệp5520227100
Điện dân dụng5520226100
Hướng dẫn du lịch5810103100
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn5810205100
Kế toán doanh nghiệp5340302100
Kỹ thuật chế biến món ăn5810207100

Nguồn tin THAM CHIẾU

CKZ - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

Địa chỉ: 39 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Website chính: www.ktktld.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0633822573
Email: ktktlamdong.lamdong@moet.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CKZ - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

Tin cùng trường