Thông tin trường đã được xác thực

CPL Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: Số 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Website chính: ktkthcm.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: ĐT: (08) 54061344