Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP.HCM - CPL

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CPL

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ thông tin6480201140
Hệ thống thông tin632020140
Kế toán6340301240
Quản trị kinh doanh6340114200
Tài chính – Ngân hàng634020240
Công nghệ kỹ thuật cơ khí651020170
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử651030440
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử651030370
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông651031240
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa651030540
Công nghệ kỹ thuật ô tô6510202160
Tiếng Anh6220206120

CPL Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: Số 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Website chính: ktkthcm.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 54061344

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CPL Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP.HCM

Tin cùng trường