Thông tin trường đã được xác thực

CDT1704 - Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Địa chỉ: Số 607, đường Mạc Đăng Dung, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên

Website chính: afcdongbac.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02033873393
Email: [email protected]