Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc - NN14

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CDT1704

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản lý đất đai585010230
Quản lý tài nguyên rừng562020730
Kế toán doanh nghiệp534030230
Quản trị cơ sở dữ liệu548020860
Chăn nuôi gia súc, gia cầm562011740
Chăn nuôi - Thú y562012040
Thú y564010160
Trồng trọt và bảo vệ thực vật562011160
Công nghệ sinh học542020230
Khuyến nông lâm562012230
Lâm sinh562020260
Kỹ thuật chế biến món ăn581020760
Gia công và thiết kế sản phẩm mộc521042230
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ534041730
Kinh doanh thương mại và dịch vụ534010160
Tin học ứng dụng548020560
Quản lý tài nguyên và môi trường585010330

CDT1704 - Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Địa chỉ: Số 607, đường Mạc Đăng Dung, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên

Website chính: afcdongbac.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02033873393
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDT1704 - Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Tin cùng trường