Thông tin trường đã được xác thực

CPS - Trường cao đẳng phát thanh truyền hình II

Địa chỉ: Số 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Website chính: www.vov.edu.vn

Loại hình trường:

Liên lạc: ĐT: (08) 38304318