Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng phát thanh truyền hình II - CPS

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CPS

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Báo chí6320102400
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông6510312100
Tin học ứng dụng6480205100

CPS - Trường cao đẳng phát thanh truyền hình II

Địa chỉ: Số 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Website chính: www.vov.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38304318

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
CPS - Trường cao đẳng phát thanh truyền hình II

Tin cùng trường