Thông tin trường đã được xác thực

CTL - Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ

Địa chỉ: Thành phố Phủ Lý

Website chính: caodangthuyloibacbo.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02263840246
Email: cdtlbb@gmail.com