Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng thủy lợi Bắc Bộ - CTL

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CTL

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng651010490
Công nghệ kỹ thuật xây dựng651010390
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước651042290
Kế toán634030160
Công nghệ kỹ thuật trắc địa651090235
Quản lý đất đai685010235
Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi651010835
Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện652024935
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính648010235
Điện dân dụng652022635
Điện công nghiệp652022735

Nguồn tin THAM CHIẾU

CTL - Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ

Địa chỉ: Thành phố Phủ Lý

Website chính: caodangthuyloibacbo.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02263840246
Email: cdtlbb@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CTL - Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ

Tin cùng trường