Thông tin trường đã được xác thực

CYY - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ

Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế

Website chính: http://cdythue.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02343820042
Email: [email protected]