Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Huế- 3305

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CYY

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Dược572020150
Y sỹ y học cổ truyền572010250

Nguồn tin THAM CHIẾU

CYY - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ

Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế

Website chính: http://cdythue.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02343820042
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CYY - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ

Tin cùng trường