Thông tin trường đã được xác thực

2301 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

Địa chỉ: Số 79, đường Bà Triệu, tổ 18, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Website chính: http://www.kinhtekythuathoabinh.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02183858028
Email: th.kit@hoabinh.edu.vn