Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình - 2301

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường 2301

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Chăn nuôi662011940
Khoa học cây trồng662010940
Lâm nghiệp662020140
Kế toán634030140
Quản trị văn phòng634040340

Nguồn tin THAM CHIẾU

2301 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

Địa chỉ: Số 79, đường Bà Triệu, tổ 18, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Website chính: http://www.kinhtekythuathoabinh.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02183858028
Email: th.kit@hoabinh.edu.vn

Xem trang tổng hợp của trường
2301 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

Tin cùng trường