Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo

Thông tin được thực hiện bởi Hướng nghiệp Việt và hệ thống TuyenSinh.in

Hướng nghiệp Việt chưa liên lạc với trường này để xác nhận thông tin.

Địa chỉ: Số 3 đường 30-04 phường Trung Dũng

Website chính:

Liên lạc:

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
THÔNG TIN
Các lớp bổ túc buổi tối
Từ lớp 6 lớp 7 lớp 8 lớp

Thông tin được tình nguyện viên Hướng nghiệp Việt: Nobi Kuty tìm và cung cấp.
Bình luận