Trung Tâm GDNN- GDTX Huyện Quảng Xương

Thông tin đã được trường xác nhận.Hướng nghiệp Việt chưa liên lạc với trường này để xác nhận thông tin.

Địa chỉ: Tổ dân phố Dục Tú - Thị trấn Tân Phong - Huyện Quảng xương – Thanh Hóa

Website chính:

Liên lạc: BGĐ : 0942794818 thầy Cường . 0914602370( Cô Phượng ). Tổ giáo vụ : cô Hằng 0945222869

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Thời gian nhận hồ sơ:  đến 15/ 8/2022

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Thông tin của trường được thầy cô Hướng nghiệp Việt thu thập từ các kênh không chính thức. Thầy cô đã gọi điện nhưng vẫn chưa liên lạc được với những số điện thoại trên và với trường để xác nhận thông tin. Em chủ động liên hệ với trường hoặc tìm và đến trực tiếp để hỏi nhé.

Các khối lớp 11, 12 các thầy cô Hướng nghiệp Việt vẫn chưa liên hệ được với trường để xác nhận thông tin chính xác. Vì vậy em chủ động liên hệ với trường để hỏi nhé.

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Các em muốn học liên hệ với trường trước để hỏi xem trường có mở lớp 11 và có nhận hồ sơ không
Lớp 11
Các em muốn học liên hệ với trường trước để hỏi xem trường có mở lớp 12 và có nhận hồ sơ không
Lớp 12

ID:

5958
Bình luận