Trung Tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên Huyện Bá Thước

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bá Thước - Phố 5 - TT Cành Nàng - Bá Thước - Thanh Hóa.

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại liên hệ : 0943867232 . Đ/c Hoàn
Anh Phương: 0982447155

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Không rõ thời gian hết hạn nhận hồ sơ

Thông tin của trường được thầy cô Hướng nghiệp Việt thu thập từ các kênh không chính thức. Thầy cô đã gọi điện nhưng vẫn chưa liên lạc được với những số điện thoại trên và với trường để xác nhận thông tin. Em chủ động liên hệ với trường hoặc tìm và đến trực tiếp để hỏi nhé.

Các khối lớp 11, 12 các thầy cô Hướng nghiệp Việt vẫn chưa liên hệ được với trường để xác nhận thông tin chính xác. Vì vậy em chủ động liên hệ với trường để hỏi nhé.

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Các em muốn học liên hệ với trường trước để hỏi xem trường có mở lớp 11 và có nhận hồ sơ không
Lớp 11
Các em muốn học liên hệ với trường trước để hỏi xem trường có mở lớp 12 và có nhận hồ sơ không
Lớp 12

ID:

5956
Bình luận