Trung tâm Giáo Dục thường xuyên Hải Phòng

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: 33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng (cạnh tượng đài Lê Chân)

Website chính:

Liên lạc: 0225.3511.061 - 0936608308 (Thày Hưng)

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đến 31/08/2022

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày

ID:

5964
Bình luận