Trung tâm Giáo Dục thường xuyên Thành phố Trà Vinh

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: Số 138 Quang Trung, khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: 0294.3864515

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Tuyển sinh từ 01/08/2022

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày,Có lớp Buổi tối
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày,Có lớp Buổi tối
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày,Có lớp Buổi tối

ID:

2758
Bình luận