Trung tâm Giáo Dục thường xuyên huyện Long Hồ

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: 02703.850929

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Nhận hồ sơ từ tháng 07/2022

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày,Có lớp Buổi tối
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày,Có lớp Buổi tối
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày,Có lớp Buổi tối

ID:

2751
Bình luận