Trung tâm Giáo Dục thường xuyên huyện Mang Thít

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: 0270 3841 315

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Tuyển sinh đến 15/08/2022

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày

ID:

2752
Bình luận