Trung tâm Giáo Dục thường xuyên huyện Mỏ Cày Nam

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: Đường Công Lý, Khu phố I, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: 02753 841731

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Dự kiến nhận hồ sơ tuyển sinh từ đầu tháng 08/2022

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày

ID:

2749
Bình luận