Trung tâm Giáo Dục thường xuyên huyện Tam Bình

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Trung 1, Xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: 02703860810

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Nhận hồ sơ đến 30/08/2022

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày

ID:

2754
Bình luận