Trung tâm Giáo Dục thường xuyên Nậm Nhùn

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Website chính:

Liên lạc:

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Không rõ thời gian hết hạn nhận hồ sơ

Thông tin của trường được thầy cô Hướng nghiệp Việt thu thập từ các kênh không chính thức. Các số điện thoại thu thập được không thể gọi được hoặc không liên lạc được. Em chủ động tìm kiếm trường trên google và liên hệ với trường hoặc tìm và đến trực tiếp để hỏi nhé.

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày

ID:

5971
Bình luận