Trung tâm Giáo Dục thường xuyên thành phố Vĩnh Long

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: 118C Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại:02703.822462 - 02703.834489

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Tuyển sinh từ 10 đến 15/08/2022

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Chi tiết các lớp

Lớp 9
Mở lớp Ban ngày
Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày

ID:

2750
Bình luận