Trung tâm Giáo Dục thường xuyên Thạnh Phú

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Website chính:

Liên lạc: SĐT: 02753.870.836

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Dự kiến có thông báo tuyển sinh cuối tháng 7/2022

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày

ID:

2748
Bình luận