Trung tâm Giáo Dục thường xuyên Thị xã Bình Minh

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: 02703.890055,
DĐ: 0939771688 (M.Hiếu), 0363530921 (T.Kha)

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Tuyển sinh trong tháng 07/2023 

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày

ID:

2753
Bình luận