Trung tâm Giáo Dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

Thông tin đã được trường xác nhận.Hướng nghiệp Việt chưa liên lạc với trường này để xác nhận thông tin.

Địa chỉ: 310 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Website chính:

Liên lạc: 0220.258.305; 0975.223.699; 0915.041.998; 0903.212.271

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Không rõ thời gian hết hạn nhận hồ sơ

Thông tin của trường được thầy cô Hướng nghiệp Việt thu thập từ các kênh không chính thức. Thầy cô đã gọi điện nhưng vẫn chưa liên lạc được với những số điện thoại trên và với trường để xác nhận thông tin. Em chủ động liên hệ với trường hoặc tìm và đến trực tiếp để hỏi nhé.

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày

ID:

5954
Bình luận