Trung tâm Giáo Dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ

Thông tin đã được trường xác nhận.

Địa chỉ: Tổ 39A - phố Thành Công, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Website chính:

Liên lạc: 02103844311 hoặc 0986.379.888

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày

ID:

5986
Bình luận