Trung tâm Giáo Dục thường xuyên thành phố Thái Bình

Thông tin đã được trường xác nhận.Hướng nghiệp Việt chưa liên lạc với trường này để xác nhận thông tin.

Địa chỉ: 117-phố Hoàng Công Chất,phường Quang Trung,thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Website chính:

Liên lạc: 02273 834 072 - 0987 920 279 - 0916010155

MỞ CÁC LỚP BỔ TÚC

Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
THÔNG TIN

Thông báo từ trường

Lưu ý bổ sung từ Hướng nghiệp Việt

Không rõ thời gian hết hạn nhận hồ sơ

Thông tin của trường được thầy cô Hướng nghiệp Việt thu thập từ các kênh không chính thức. Thầy cô đã gọi điện nhưng vẫn chưa liên lạc được với những số điện thoại trên và với trường để xác nhận thông tin. Em chủ động liên hệ với trường hoặc tìm và đến trực tiếp để hỏi nhé.

Các khối lớp 11, 12 các thầy cô Hướng nghiệp Việt vẫn chưa liên hệ được với trường để xác nhận thông tin chính xác. Vì vậy em chủ động liên hệ với trường để hỏi nhé.

Chi tiết các lớp

Lớp 10
Mở lớp Ban ngày
Lớp 11
Mở lớp Ban ngày
Lớp 12
Mở lớp Ban ngày

ID:

5966
Bình luận