Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc - CDT1704

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CDT1704

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản lý đất đai685010220
Quản lý tài nguyên rừng662020730
Lâm nghiệp662020120
Phát triển nông thôn662012930
Khoa học cây trồng662010920
Khuyến nông662012120
Chăn nuôi662011950
Dịch vụ thú y664020150
Kế toán doanh nghiệp634030220
Quản trị cơ sở dữ liệu648020820
Quản trị kinh doanh634040420

Nguồn tin THAM CHIẾU

CDT1704 - Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Địa chỉ: Số 607, đường Mạc Đăng Dung, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên

Website chính: afcdongbac.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02033873393
Email: phongdaotao.afc@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDT1704 - Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Tin cùng trường