Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy HỌC VIỆN HẬU CẦN - HFH

thông tin tuyển sinh của năm 2015

Mã trường HFH

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự HFH    
- Ngành Tài chính - Ngân hàng D340201 1. Toán, Lý, Hóa
  1. Toán, Lý, Tiếng Anh.
3. Toán, Văn, Tiếng Anh
- Ngành Kế toán D340301 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Tiếng Anh. 3. Toán, Văn, Tiếng Anh

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

kèm theo các quy định của Bộ Quốc phòng và học viện sẽ được thông báo chính thức trong thông tin những điều cần biết tuyển sinh năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.