Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ - CGH

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CGH

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ kỹ thuật giao thông6510102100
Công nghệ ô tô651021680
Quản trị kinh doanh634011440

Nguồn tin THAM CHIẾU

CGH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ

Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Website chính: http://cdgthue.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0234 3823044
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CGH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ

Tin cùng trường