Thông tin trường đã được xác thực

CGH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ

Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Website chính: http://cdgthue.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0234 3823044
Email: [email protected]