Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ - CGH

Thông tin tuyển sinh Năm 2017

Mã trường CGH

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Xây dựng cầu đường bộ5580205100
Xây dựng dân dụng và công nghiệp5580202100
Công nghệ ô tô551021650
Điện công nghiệp và dân dụng552022350
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử551030450
Kế toán doanh nghiệp534030250
Kinh doanh vận tải đường bộ534011050

Các ngành và thông tin tuyển sinh

CGH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ

Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Website chính: http://cdgthue.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0234 3823044
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CGH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ

Tin cùng trường