Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ - CNN

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CNN

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Khoa học cây trồng662010830
Bảo vệ thực vật662011670
Chăn nuôi662011930
Dịch vụ thú y664020180
Quản trị mạng máy tính648021030
Kế toán doanh nghiệp634030230
Chế biến thực phẩm654010430
Công nghệ kỹ thuật xây dựng651010330
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước651042230
Công nghệ sinh học642020230
Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt662030430
Quản lý đất đai685010230
Khảo sát địa hình651091230
Xây dựng công trình thủy651010930

Nguồn tin THAM CHIẾU

CNN - CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

Địa chỉ: Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Website chính: http://www.sac.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0733 958 978
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CNN - CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

Tin cùng trường