Thông tin trường đã được xác thực

CNN - CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

Địa chỉ: Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Website chính: http://www.sac.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0733 958 978
Email: info@sac.edu.vn