Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - NN15

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CNN

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Thuỷ lợi tổng hợp562012620
Kế toán doanh nghiệp531030220
Quản lý đất đai585010220
Công nghệ thực phẩm554010320
Quản trị mạng máy tính0548021020
Cấp, thoát nước552031220
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản562030120
Trồng trọt và bảo vệ thực vật562011120
Chăn nuôi - Thú y562012020
Bảo vệ thực vật562011620
Thú y564020320
Chăn nuôi gia súc, gia cầm562011720

CNN - CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

Địa chỉ: Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Website chính: http://www.sac.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0733 958 978
Email: info@sac.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CNN - CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

Tin cùng trường